Myrczek & Tomaszewski (PL)

 

Solista / soloists:
Wojciech Myrczek - vokal / vocals
Paweł Tomaszewski- klavir / piano

Duet pevca in pianista, ki sta ga ustvarila dva mlada, a vendar že široko uveljavljena jazz glasbenika: pevec Wojciech Myrczek in pianist Pawel Tomaszewski.

Moč tega dueta se skriva v soočenju posameznih osebnosti njegovih članov, njune glasbene ustvarjalnosti in pozornosti za vsak umetniški detajl. Svoj glasbeni dialog izpeljeta brez zadržkov do ambicioznih pesmi, norih improvizacij, trenutkov zamišljenosti – vedno pa je začinjen z nekaj dobre volje in najvišje umetniške ravni.

Wojciech Myrczek
Poljski jazz vokalist, rojen leta 1987 v kraju Chechowice Dziedzice. Glede na to, da je bil vzgojen v družini glasbenikov, se je njegova glasbena pot začela že zgodaj, z učenjem osnov igranja violončela. V času študija se je začel zanimati za jazz in je diplomiral na Akademiji za glasbo v Katowicah (Poljska) v razredu za jazz petje. Kmalu je razvil izjemne sposobnosti za scat improvizacijo, podprto z njegovo živopisno harmonično domišljijo. V svoji glasbi se Myrczek nanaša tako na instrumentalni pristop k človeškemu glasu kot tudi na odlično pevsko tradicijo.

Glavne nagrade:
• 1. nagrada in Nagrada občinstva na 11. SHURE Montreux Jazz Voice Competition (Švica, 2013)
• Grand Prix na »Jazz Voices 2011« (Litva)
• Individualna nagrada na »Lotos Jazz Festival – Bielska Zadymka, Jazzowa 2010« (Poljska)
• 1. nagrada na »International Meeting of Jazz Vocalists in Zamošć 2007« (Poljska)

Tekom svoje kariere je Myrczek delal z glasbeniki, kot so Tomasz Stańko, Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Henryk Miśkiewicz, Anna Serafińska, Michael „Patches” Stewart, „Camerata Silesia” Katowice City Singers Ensemble in mnogimi drugimi. Nastopal je na številnih mednarodnih jazz festivalih, na primer na The Hague Jazz (Nizozemska), BlueBoat (Nemčija), Green Town of Jazz (Poljska), Emanacje (Poljska), Kolory Polski (Poljska).
Od leta 2012 je Wojciech Myrczek učitelj na Akademiji za glasbo v Katowicah.

Pawel Tomaszewski
Pianist, skladatelj, aranžer, producent, doktoriral na Akademiji za glasbo Karola Stymanowskega v Katowicah. Diplomiral iz dveh predmetov: klavirsko izvajanje (2007) in kompozicija in aranžiranje (2006).
Razen v svojem lastnem triu dela še z Adam Bałdych Imaginary Quartet, Grzegorz Nagórski Quaret, Maciej Sikała Trio in Marto Król.
V času svoje kariere je igral in sodeloval z vrhunskimi mednarodnimi in Poljskimi umetniki, kot so: Maria Schneider, Rick Margitza, Eric Marienthal, Dean Brown, Xantone Blacq, Nigel Kennedy, Larry Coryell, Troy Miller, Steve McCraven, Karen Edwards, Judy Bady, Troy Anderson, Steve Logan, Michał Urbaniak, Krzesimir Dębski, Zbigniew Namysłowski, Jarosław Śmietana, Urszula Dudziak, Anna Serafińska, Mika Urbaniak, Piotr Wojtasik, Grzegorz Nagórski, Sławomir Jaskułke, Mieczysław Szcześniak, Marita Alban Juarez, Halina Młynkowa, Ewa Uryga, Adam Bałdych.
Je zmagovalec skoraj vseh pomembnih jazz tekmovanj na Poljskem, med drugim:

• 1. Nagrada na International Jazz Standards Festival v Siedlcu (2005)
• Grand Prix in posebna nagrada Radia Kraków na Jazz Juniors Festival v Krakovu (2006)
• Grand Prix na Lotos Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa v kraju Bielsko-Biala (2006)
• Individualna nagrada na Jazz On The Odra River Festival v Wrocławu (2003 in 2004)
Prisoten je na več kot 15 albumih, v dveh filmih, v televizijskih in radijskih oddajah. Njegov posnetek z Grzegorzem Nagórskim je leta 2009 prejel najbolj prestižno nagrado poljske glasbene industrije – nagrado Fryderyk.
Projekt je del nagrade Grand Prix, ki jo je osvojil Wojciech myrczek na Montreux Jazz Festivalu v Švici pred dvema letoma. Glasba Myrczeka in Tomaszewskega je izredno spoštovana na Poljskem in drugod, in navkljub temu, da sta v skupini samo dva glasbenika, ustvarjata izredno atmosfero z veliko energije, pa tudi sentimentalna vzdušja, vse skupaj pa je začinjeno z dobro voljo in najvišjo umetniško ravnijo. Nadaljujeta tradicijo duetov, kot sta Tony Bennet / Bill Evans, Bobby McFerrin / Chick Corea, vendar v glasbo vključujeta tudi evropske odtenke in svoje lastne umetniške koncepte.

Voice and piano duo created by two young, but already widely acclaimed jazz musicians: singer Wojciech Myrczek and pianist Pawel Tomaszewski.
The strength of the duo lies in confrontation of its member’s individual personalities, their music creativity and care for every artistic detail. They carry out their musical dialogue not refraining from ambitious song, crazy improvisation, moment of pensiveness – always with a little spice of good humor and highest artistic level.

Wojciech Myrczek
Polish jazz vocalist (born in 1987) in Czechowice Dziedzice. Since he has been raised in the family of musicians, his musical journey has begun early with learning cello-playing basics. During college he has turned his interests to jazz and graduated from The Academy of Music in Katowice (Poland) in the class of jazz singing. He developed soon remarkable skills in scat improvisation supported by his vivid harmonic imagination. In his music Myrczek refers to both instrumental approach to human voice as well as the great song singing tradition.
Main Prizes:
• 1st Prize and The Public Prize of the 11th SHURE Montreux Jazz Voice Competition (Switzerland, 2013)
• Grand Prix of „Jazz Voices 2011” (Lithuania)
• Individual Prize of “Lotos Jazz Festival – Bielska Zadymka
Jazzowa 2010” (Poland)
• 1st Prize of „International Meeting of Jazz Vocalist in
Zamość 2007” (Poland)
During his career Myrczek worked with Tomasz Stańko, Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Henryk Miśkiewicz, Anna Serafińska, Michael „Patches” Stewart, „Camerata Silesia” Katowice City Singers Ensemble and many others. He performed on many international jazz festivals, i.e. The Hague Jazz (Holland), BlueBoat (Germany), Green Town of Jazz (Poland), Emanacje (Poland), Kolory Polski (Poland).
Since 2012 Wojciech Myrczek is a teacher at The Academy of Music in Katowice.

Pawel Tomaszewski
Pianist, composer, arranger, producer. Ph. D. in Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice. Graduated in two faculties: piano performance (2007) and composition and arrangement (2006).
Besides his own trio he works with Adam Bałdych Imaginary Quartet, Grzegorz Nagórski Quaret, Maciej Sikała Trio and Marta Król.
During his career he performed and worked with top international and Polish artists such as: Maria Schneider, Rick Margitza, Eric Marienthal, Dean Brown, Xantone Blacq, Nigel Kennedy, Larry Coryell, Troy Miller, Steve McCraven, Karen Edwards, Judy Bady, Troy Anderson, Steve Logan, Michał Urbaniak, Krzesimir Dębski, Zbigniew Namysłowski, Jarosław Śmietana, Urszula Dudziak, Anna Serafińska, Mika Urbaniak, Piotr Wojtasik, Grzegorz Nagórski, Sławomir Jaskułke, Mieczysław Szcześniak, Marita Alban Juarez, Halina Młynkowa, Ewa Uryga, Adam Bałdych.
He is a winner of all most important jazz competitions in Poland including:
• 1st Prize at the International Jazz Standards Festival in Siedlce (2005)
• Grand Prix and special Radio Kraków Prize at Jazz Juniors Festival in Cracow (2006)
• Grand Prix of Lotos Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa in Bielsko-Biala (2006)
• Individual Prize at Jazz On The Odra River Festival in Wrocław (2003 and 2004)
His presence can be found on over 15 albums, two movies, TV and radio shows. His recording with Grzegorz Nagórski received the most prestigious prize of Polish music industry – Fryderyk – in 2009.